CHÀO MỪNG TỚI YOUTHQUAKE

Thế giới của tầng lớp thanh niên trẻ tuổi, đông đảo, sáng tạo và triển vọng nhất Năm 2015, thế hệ Millenials vươn lên trở thành nhóm dân đông nhất hành tinh.

Năm 2025, ước tính thế hệ Millennials sẽ chiếm 75% lực lượng lao động tại nhiều quốc gia. Và đến năm 2050, thế hệ này sẽ nắm giữ vị trí lãnh đạo trong chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và phần còn lại của xã hội.

Với việc sáng tạo các giá trị và tinh thần khởi nghiệp, thế hệ Millennials đã, đang và sẽ là nguồn lực chi phối sự phát triển xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Đặc biệt, với khả năng kết nối nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, thế hệ này sẽ tạo nên cuộc bùng nổ công nghệ tiếp theo – cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.

“Tương lai của một quốc gia có hứa hẹn hay không, hãy nhìn thẳng vào triển vọng của thế hệ trẻ quốc gia đó”. Đúng như nhận định của Tổng thống Hoa Kỳ John F.Kennedy, thế hệ Millennials đã được ” trao quyền” làm chủ hiện tại và sẽ tiếp tục dẫn dắt tương lai.

Cuốn sách khai mở cho những người thế hệ Baby Boomers một góc nhìn toàn diện cũng như khả năng khai thác những tiềm năng to lớn của thế hệ Millennials. Đồng thời, cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng và định hướng cho người trẻ trong thế hệ Millennials cách thích nghi với một thế giới đang phát triển mạnh mẽ.

No Tags

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Top